คลาสเด็กปฐมวัย

คลาสเด็กปฐมวัย

เป็นการพัฒนา Incredible Genius (IGZ) Implementation Zone (IZ) and Basic Zone (BZ) ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

โดยการเพิ่มศักยภาพของสมองซีกขวาและกระตุ้นความสามารถที่หลากหลาย

– ระยะเวลา 90 นาที

– อายุ 7-12 ปี

จำนวนครั้ง 42 ครั้งต่อปี

จุดเด่นของโปรแกรม

  1. เป็นการฝึกฝนเพื่อเปิดการทำงานของสมองซีกขวา
  2. ใช้พลังของสมองซีกขวา เพื่อพัฒนาสมองซีกซ้ายให้มีทักษะมากขึ้น
  3. เพิ่มความสามารถของ IGZ, IZ และ BZ
  4. เพิ่มความสามารถในการจินตนาการและสามารถในด้านอื่นๆ ซึ่งได้มาจากการอ่านหนังสือแบบ Wave (Hado Reading) และสามารถจำได้อย่างทันที
  5. การสอนไม่ได้แบ่งตามชั้นเรียนของเด็ก ดังนั้นเด็กจะได้รับการกระตุ้นที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน
  6. มีระบบการฝึกฝน ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้แต่ละคนประสบความสำเร็จ

การสอนถูกออกแบบมาเพื่อดึงศักยภาพของสมองซีกขวาและซีกซ้ายมาใช้ปฏิบัติได้จริง

เด็กในคลาสปฐมวันเรียกได้ว่าเป็นคลาสที่ Heguru’ s leading star เพราะเด็กสามารถใช้ศักยภาพของทั้งสองสมองซีกขวาและซ้าย ซึ่งได้รับการพัฒนามาตั้งแต่คลาสเด็กเล็ก และคลาสก่อนวัยเรียน จนเด็กคนอื่นรู้สึกอิจฉาที่พวกเขาสามารถอ่านหนังสือแบบ Hado reading ได้และสามารถจำได้อย่างทันที อย่างไรก็ตามการพัฒนาสมองซีกขวาไม่ใช่การจำสิ่งต่างๆ ในคราวละมากๆ และฟังเสี่ยงด้วยความเร็วสูงเท่านั้น แต่สถานที่และสิ้งแวดล้อมที่เหมาะสมนั้นสำคัญมาก ในการพัฒนาสมองซีกขวานั่นคือ ที่ที่จะมีคนที่มีความสามารถพิเศษกำเนิดขึ้น โปรแกรมของเฮกุรุสำหรับเด็กปฐมวัยถูกออกแบบมาทั้งชั้นเรียนขนาดเล็กและใหญ่ ความเร็วและกิจกรรมในห้องเรียนเป็นการแสดงถึงความเป็นครูมืออาชีพ