คลาสก่อนวัยเรียน

คลาสก่อนวัยเรียน

เริ่มการพัฒนาสมองซีกซ้ายควบคู่ไปกับการพัฒนาสมองซีกขวา ทั้งหมด 84 โปรงแกรม ออกแบบมาเพื่อพลังการคิดของสมองซีกซ้ายควบคู่ไปกับพัฒนาของสมองซีกขวาเพิ่มมากขึ้น

คลาสก่อนวัยเรียน 1

– ระยะเวลา 70 นาที

– ช่วงอายุ 4-5 ปี

– จำนวน 42 ครั้งต่อปี

จุดเด่นของโปรมแกรม

  1. ในคลาสนี้เด็กๆ จะเริ่มทำกิจกรรมโดยไม่มีผู้ปกครอง เพื่อที่จะให้ความสำคัญในการสื่อสารคุณครู
  2. เสริมสร้างพัฒนาการของสมองซีกขวาและซีกซ้ายด้วยแบบฝึกหีด งานฝีมือ และอีกมากมาย
  3. เพิ่มพูนการเติบโตทางด้านจิตใจการฟังเรื่องราวมากมายที่คัดสรรมาให้เด็กๆ ได้จดจำและประทับใจ
  4. เด็กๆ จะมีอิสระในชั้นเรียน เพื่อสอนให้รู้จักการรับผิด

เริ่มต้นการฝึกสมองซีกซ้ายเพื่อส่งเสริมความคิดอิสระ

โปรแกรมที่ 1 นี้เป็นช่วงเวลาแห่งหารรวบสิ่งที่เด็กๆ ได้เรียนรู้มาจากคลาสเด็กเล็ก และนำมาเชื่อมโลกเข้าสู่สมองซีกซ้ายโดยมีอิสระทางการคิด ซึ่งก่อนหน้านี้ ในคลาสเด็กเล็ก พวกเขาจะได้เข้าชั้นเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง แต่เมื่อเข้าสู่คลาสก่อนวัยเรียน 1 แล้ว พวกเขาจะได้เริ่มการเข้าชั้นเรียนโดยลำพัง ซึ่งจะได้ฝึกการช่วยเหลือตัวเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการกระตุ้นอิสระทางการคิดเมื่อพวกเขาได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน

คลาสก่อนวัยเรียน 2

– ระยะเวลา 90 นาที

– ช่วงอายุ 5-6 ปี

– จำนวน 42 ครั้งต่อปี

จุดเด่นของโปรแกรม

  1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมองและเชื่อมโยงสมองซีกขวาและซีกซ้าย
  2. ฝึกฝนความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วสูง
  3. ฝึกฝนพลังในการแสดงความคิดและความสามารถในการเข้าใจในสิ่งต่างๆ
  4. เพิ่มพัฒนาการของสมองซีกซ้ายและซีกขวาผ่านแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาเฉพาะของเฮกุรุ

โปรแกรมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มสมดุลระหว่างสมองซีกขวาและซีกซ้ายอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเด็กๆ เริ่มต้นคลาสก่อนวันเรียน 2 ผู้ปกครองจะเห็นถึงความก้าวหน้าอย่างชัดเจน โดยบทเรียน 90 นาทีเพื่อฝึกฝนด้านสมาธิ นากจากนี้การเสริมสร้างสมองซีกซ้ายจะเป็นไปในระดับที่สูงขึ้นมากเพื่อสร้างรากฐานนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการผลิบานของสมองซีกขวา เมื่อถึงวัยเรียนเช่นกัน โดยโปรแกรมนี้ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เกิดสมดุลที่ดีเยี่ยมระหว่างสมองซีกขวาและซีกซ้าย ศักยภาพของเด็กๆจะก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วและชัดเจนในโปรงแกรมนี้