คลาสคุณแม่ตั้งครรภ์

Prenatal_education1title

การสื่อสารกับลูกในครรภ์ จะเชื่องโยงสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกให้แน่นแฟ้น

ร่วมแบ่งปันสิ่งที่ควรรู้มากมายเกี่ยวกับการให้กำเนิดบุตร

-ระยะเวลา 2 ชั่วโมงต่อบทเรียน ทั้งหมด 4บทเรียน

-เริ่มต้นเมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป

-เนื้อหาสำคัญ เช่น การบริหารร่างกายในช่วงตั้งครรภ์การฝึกจินตภาพ โภชนาการที่จำเป็นและอื่นๆ

จุดเด่นของโปรแกรม (Highlight of program)

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสมองซีกขวาและความสามารถในการจินตนาการของคุณแม่ตั้งครรภ์ โดยการฝึกประยุกต์ด้านจินตภาพและการใช้จิตสำนึกอย่างมีศักยภาพ

  1. สำหรับคุณแม่ที่มีความกังวลหลากหลายเรื่องราวกับการตั้งครรภ์ การได้พบปะพูดคุยปัญหาต่างๆ ในกลุ่มคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เช่นเดียวกัน จะช่วยในเรื่องของจิตใจและอารมณ์ได้เป็นอย่างดี

3.โภชนาการที่จำเป็นในระยะต่างๆของการตั้งครรภ์จนถึงคลอดบุตรรวมถึงภายหลังการคลอดและเคล้ดลับเพื่อสุขภาพดีทั่วไป

  1. คุณครูจะคอยให้คำแนะนำ พร้อมตอบข้อสงสัยในทุกๆเรื่องของการตั้งครรภ์

คลาสคุณแม่ตั้งครรภ์

-เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุขและกล้าแสดงออก

-เลี้ยงลุกอย่างไรให้เป็นเด็กเลี้ยงง่าย

-เลี้ยงลูกอย่างไรให้หลับสนิทตลอดคืน

-เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

-เลี้ยงลูกอย่างไรให้เรียนรู้ได้ไวและใช้ศักยภาพของตนเองได้ดีที่สุด

-เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่งในด้านกีฬา

ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ควรผ่อนคลายและพูดคุยกับลุกในท้องเป็นประจำ การทำเช่นนี้จะช่วยให้รู้สึกปลอดภัยและรอคอยการคลอดได้อย่างมีความสุข

คลาสเด็กเล็กและวัยหัดเดิน

ความรักและความอบอุ่น ระหว่างเด็กๆและผู้ปกครองจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางสมองของเด็กได้เป็นอย่างดี

ในคลาสนี้จะเป็นการสอนด้วยข้อมูลที่มีปริมาณมากและรวดเร็วเพื่อกระตุ้นสมองซีกขวาเด็ก เป้าหมายของคลาสนี้ไม่ใช่เพื่อเกิดความเข้าใจแต่สิ่งสำคัญคือการส่งข้อมูลเข้าสู่สมอง

-ระยะเวลา 50 นาที

-ช่วงอายุ ไม่เกิน 6 ปี

-จำนวน 42 ครั้ง ปี

จุดเด่นของโปรงแกรม(Highlight of program)
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมอง

  1. มีคุณครู 2 คนต่อคลาส โดยบทเรียนจะเป็นไปอย่างสนุกและรวดเร็ว
  2. เราสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กๆ ได้ปลดปล่อยความเป็นอิจฉริยะโดยการใช้แสงไฟ , เสียง และดนตรีเป็นส่วนประกอบ
  3. ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อช่วยกระตุ้นศักยภาพของเด็กๆ
  4. โปรงแกรมของเราเหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ปกครองในการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกัน ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น
  5. มีคุณครูคอยให้คำปรึกษาและแนะนำ หลากหลายแง่มุมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
  6. เราให้ความสำคัญกับการติดตามการของเด็กๆ ทุกคน

ช่วงเวลาสำหรับดารเพิ่มศักยภาพสมองของเด็กสามารถทำได้จนถึง 6 ปี

ตามคำกล่าวที่ว่า “เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า” เป็นความจริงที่ว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กในช่วงวัย 6 ปีแรกมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาสมอง เพราะในช่วงเวลานี้ หากเด็กได้รับการกระตุ้นหลากหลาย จะช่วยให้สมองมีความเชื่อมโยงที่มากขึ้น ซึ่งหมายความว่าความสามารถบางอย่างสามารถสร้างขึ้นได้ โดยจะติดตัวเด็กไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และสามารถดึงความสามารถเหล่านี้ออกมาใช้ได้ทุกเมื่อ

โดยการกระตุ้นเหล่านี้จะต้องเติมพื้นฐานที่สำคัญให้เต็มทั้งหมด เพื่อความสามารถเพิ่งศักยภาพของสมองได้ ซึ่งโรงเรียนเฮกุรุที่ญี่ปุ่น มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการให้คำแนะนำด้านการศึกษา จนค้นพบวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นพัฒนาการของสมองและยังมีการศึกษาพัฒนาข้อมูลในทุกๆ วัน เพื่อพัฒนาโปรแกรมการสอนให้มีประสิทธิภาพขึ้นทุกปี

ตัวอย่างอุปกรณ์การสอนที่ เฮกุรุ

บทเรียนของเรามุ่งเน้นที่การป้อนข้อมูลผ่านความหมายของการ์ดจำนวนมาก โดยแบ่งกลุ่มตามช่วงอายุ เด็กๆ จะรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินเพียงแค่ได้มองการ์ดจำนวนมากมายและกิจกรรมต่างๆ บนกระดาน แต่ยิ่งไปกว่านั้น หากได้มีส่วมร่วมหยิบจับหรือลงมือทำ เด็กๆ จะรู้สึกสนุกยิ่งขึ้นไปอีก เราภูมิใจนำเสนอ